Facelook koncert

Umělecká agentura EMMA ve spolupráci s MUSIC CITY přináší pro žáky II. stupně ZŠ v rámci Česko-Slovenského koncertního turné unikátní multimediální koncert FACELOOK, který je svým uměleckým obsahem a národním přesahem ojedinělou výpovědí umělců z České a Slovenské republiky.

Tento interdisciplinární umělecký tvar je syntézou hudby, herectví, výtvarného umění, filmové animace a počítačové grafiky, pričemž hlavním vyjadřovacím prostředkem je HUDBA a její koncertní podoba.

Důležitým aspektem multimediálního koncertu FACELOOK je jeho obsahová stránka, která klade důraz na běžná a zároveň podstatná témata jakými jsou: láska, přátelství, rodina, pravdomluvnost, čestnost, vzdělání, lidskost, empatie, tolerance, vlastní ůsilí, ale i negativní stránky jako lež, rasizmus, cyberbullying a pod.

Hlavní protagonisté předchozích projektů JUPIÁDA ANEB VESELÁ HUDEBNÍ ŠKOLA nebo KINDER TOUR zpěvák a kytarista Roman Révai, multiinstrumentalista a autor projektu Bobo Kantor, připravili pro žáky II. stupně ZŠ volné pokračování tentokrát s názvem

FACELOOK.

Bobo Kantor: „Multimediálním koncertem FACELOOK chceme žáky motivovat k jejich vlastnímu úsudku a správnému posuzovaní reality. Dospívající mládež má v dnešním převážně materiálním, konzumním a virtuálním světě mnohdy tendenci a sklony k povrchnímu jednání v přístupu k životu, vlastnímu rozhodování, v lenosti a ve vynakládání osobního úsilí...

Žákům druhého stupně ZŠ chceme přiblížit již zmíněná témata prostřednictvím multimediálního koncertu FACELOOK, prostřednictvím písniček v českém, slovenském a anglickém jazyce, videoprojekcí a dále rozvinout jejich aktivitu a kreativitu přímo na koncertě.

Chceme tentokrát posunout i hudební a audiovizuální zážitek z koncertů o velký krok kupředu. Žáky také určitě osloví a nadchne nové audiovizuální zpracování scény, technologicky nejvyspělejší zvuková aparatura, videoprojekce, moderní koncertní scéna, laseranimace, propracovaný světelný design a v neposlední řadě hudební provedení koncertu profesionálními hráči.“

Představení pro žáky II. stupně je obsahově náročnější s poučnou formou.

Z důvodu technické náročnosti na přípravu a realizaci představení se koncerty budou konat v divadle nebo kulturním domě ve Vašem městě.